Cestovná kancelária TOUR de FUN oznamuje svojim klientom, že ku dňu 1. 9. 2021 prerušila svoje živnostenské oprávnenie-podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu, teda ukončila prevádzkovanie cestovnej kancelárie z ekonomických a organizačných dôvodov.

V dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie Koronavírusu a prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID 19, tak na Slovensku ako aj v Európe, sme neboli schopní realizovať väčšinu naplánovaných skupinových cykloturistických zájazdov v sezóne 2020. Novela zákona o cestovnom ruchu Z. č. 136/2020 Z. z. umožnila prenos zájazdov na rok 2021. Avšak ani v mesiacoch máj a jún 2021 nebolo možné náhradné zájazdy uskutočniť. Všetkých klientov sme teda sústredili na 2 náhradné zájazdy v septembri. Ani tieto zájazdy sme však pre nízky záujem klientov nevedeli uskutočniť. Na základe nezáujmu klientov o skupinové cestovanie z rôznych osobných dôvodov, ktoré plne akceptujeme, cestovná kancelária nemala skoro žiadne tržby od septembra 2020. Mnohí klienti, ktorí si preniesli zájazd na rok 2021, nemali záujem na následnej dohode, alebo v roku 2021 nedoplatili svoju rezerváciu zájazdu. Klientom, ktorí uhradili doplatky za zájazd v mesiacoch júl a august 2021 a mali záujem v septembri 2021 vycestovať na náhradný zájazd, sme tieto doplatky vrátili. Všetkých dotknutých klientov sme 15.8. 2021 písomne informovali o zrušení zájazdov a plánovanom ukončení činnosti CK ku dňu 31.8.2021.

Hlavným dôvodom pre ukončenie činnosti CK je skutočnosť, že cestovná kancelária ku dňu 31.8.2021 nemá cash flow- dostatok finančných prostriedkov na účte, pre uspokojenie pohľadávok svojich klientov, ktorí si u nej zakúpili zájazd na rok 2020 a preniesli si ho na rok 2021. Napriek našej aktívnej snahe o riešenie zhoršenej ekonomickej situácie CK, zavedeniu rôznych opatrení ako Flexibilná dovolenka a aplikácie novely zákona č. 170/2018 o cestovnom ruchu (možnosť vydávania voacheru a zmeny zmlúv na základe dohody pre vybrané skupiny klientov), sa nám nepodarilo stabilizovať ekonomickú sitáciu tak, aby sme mohli uspojiť svojich veriteľov-klientov v zákonnej lehote a vyplatiť peniaze za neuskutočnené zájazdy do termínu 14.9.2021 tak, ako to vyžaduje zákon.

Túto skutočnosť sme dňa 2.9.2021 oznámili poisťovni UNION, kde má cestovná kancelária uzavretú Poistnú zmluvu č. 20-61390-Poistenie záruky pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. V súčasnej dobe koordinujeme postup s poisťovňou, tak aby boli uspokojené všetky nároky klientov na odškodnenie. V najbližších dňoch všetkým klientom upresníme a zašleme informácie, akým spôsobom je potrebné kontaktovať poisťovňu k uplatneniu nároku na poistné plnenie za uhradené platby za nezrealizovaný zájazd. Poisťovňa má 6 mesiacov na realizáciu poistnej udalosti.


Za spôsobené nepríjemnosti sa našim klientom ospravedlňujeme.


Administratívne činnosti CK ostávajú zachované, v prípade otázok nás kontaktujte emailom na adrese cktourdefun@gmail.com

alebo písomne poštou na adrese CK TOUR de FUN, Trnavská 45, 900 27 BernolákovoS úctou a pozdravom, Mgr. Vladimír Filip Saglena