Prenájom 9 miestneho mikrobusu na dovolenku či služobnú cestu
 • - mikrobus so všetkými asistenčnými službami
 • - havarijné poistenie
 • - diaľničné známka SK
 • - vždy čisté auto
 • - limit 400km / deň v cene
 • - úsporný a spoľahlivý motor
 • - parkovacie senzory, tempomat, multimediálny systém, navigácia
 • - klimatizácia so samostatným ovládaním vzadu
 • - 8+1 sedadiel s lakťovými opierkami, ISOFIX 4 x
 • - ťažné zariadenie, veľký batožinový priestor
 • - konfigurácia L2H1, d: 5399 mm, š: 1956mm, v: 1967mm, naj. prípustná hmotnosť posádky s batožinou 862 kg
Mikrobus na prenájom je Fiat Talento L2H1, rok výroby 11/2018 s 9 miestami na sedenie. Výkonný 145-koňový diesel (107kW) je dostatočne živý aj pri plne naloženom aute a 6-stupňová manuálna prevodovka zaručí prijateľnú spotrebu pri dlhých cestách na diaľnici. Súčasťou auta je ťažné zariadenie, vďaka ktorému môžete zapojiť až 2000kg brzdený a 750kg nebrzdený príves. Predĺžená karoséria znamená, že do kufra sa pohodlne zmestí batožina celej posádky mikrobusu. Samozrejmosťou je dvojzónová klimatizácia a tempomat, multimediálny systém s navigáciou, parkovacie senzory vzadu, pravidelné kontroly technického stavu v autorizovanom servise.
Podmienky prenájmu
Minimálny vek vodiča a potrebné doklady
Minimálny vek vodiča je 21 rokov a platný VP skupiny B aspoň 2 roky, ak bol VP vydaný mimo územia EÚ, treba predložiť medzinárodný VP, platný občiansky preukaz, v prípade cesty do krajiny mimo EÚ aj platný cestovný pas.
Cena prenájmu s DPH
 • 3 až 5 dní 80,-EUR
 • 5 až 14 dní 65,-EUR
 • 14 až 30 dní 55,-EUR
Rezervácia
Kedykoľvek, pokiaľ je vozidlo k dispozícii, môžete si ho prebrať ešte v ten istý deň v Bernolákove alebo podľa dohody vozidlo privezieme – pick up servis (spoplatnená služba min. 20,-EUR).
Telefonicky +421911741546, emailom tourdefunsro@gmail.com alebo rezervačným formulárom na www.tourdefun.sk Vozidlo sa prenajíma len na 3 a viac dní. Preferujeme nájomcov smerujúcich na služobnú cestu, či na dovolenku.
Právnická osoba
kópia výpisu z obchodného registra, platný OP a VP osoby, ktorá bude auto používať, zmluvu o prenájme podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním poverená osoba
Platobné podmienky
K záväznej rezervácii je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu a uhradiť 50% z celkovej ceny prenájmu. Najneskôr v deň prevzatia vozidla nájomca zaplatí zostatok sumy, ktorá bola dohodnutá.
V cene prenájmu je zahrnuté
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP), havarijné poistenie so spoluúčasťou pri nehode zavinenej nájomcom 5 % a min 166,- EUR, diaľničná známka SK, ADblue na min. 2500,-Km.
Cena prenájmu nezahŕňa
Pohonné hmoty, náplne a kvapaliny, ktoré je počas použitia vozidla nutné dopĺňať: napr. voda do ostrekovačov, voda do chladiča/chladiaca kvapalina, olej do motora. Vozidlo je pred začatím prenájmu skontrolované, náplne sú doplnené.
Zahraničie
 • možnosť použiť auto len v rámci EU alebo písomnou dohodou
 • doplnky do auta za príplatok: reťaze, detská autosedačka, nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Vratný depozit
500,- EUR sa uhrádza v hotovosti pri preberaní vozidla
Tankovanie
Vozidlo prenajímame s plnou nádržou 80 l nafty. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 2 €/l. Tento poplatok zohľadňuje aj manipulačné náklady na dotankovanie.
Denná sadzba
Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od požičania vozidla. Za prekročenie doby nájmu o viac ako 1 hod je účtovaná odplata podľa Všeobecných obchodných podmienok min. denná sadzba vo výške 80 eur.
Odstúpenie od zmluvy
 • Prenajímateľ má právo odmietnuť uzavretie nájomnej zmluvy, ak nájomca nezaplatil stanovené nájomné poplatky v súlade s nájomnou zmluvou a požadovať od nájomcu zaplatenie pokuty za zrušenie zmluvy. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy bez kompenzácie v prípade, ak vozidlo nebolo vrátené predchádzajúcim nájomcom v náležitom stave či dohodnutom čase (napríklad z dôvodu nehody, poškodenia, defektu a pod.) a on nemá možnosť poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo s adekvátnymi parametrami. V tomto prípade bude preddavková platba aj kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške. Nájomca má nárok zrušiť nájomnú zmluvu bez udania dôvodu; v tomto prípade ale je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za odstúpenie od nájomnej zmluvy. Odstúpenie od nájomnej zmluvy by malo byť uskutočnené písomnou formou. Nájomná zmluva je považovaná za zrušenú v deň doručenia prenajímateľovi ľubovoľne koncipovaného dokumentu podpísaného nájomcom (v písomnom origináli alebo e-mailom), kde je obsiahnuté jednostranné vyjadrenie jeho odstúpenia od nájomnej zmluvy. Tento dátum bude chápaný ako východiskový bod k výpočtu výšky penalizácie za odstúpenie od nájomnej zmluvy.
 • Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 89 – 30 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 30% dohodnutého nájmu
 • Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 29 – 10 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 50% dohodnutého nájmu
 • Ak nájomca odstúpi od nájomnej zmluvy 9 – 1 (vrátane) dní pred dohodnutým dňom prevzatia vozidla, nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie vo výške 80% dohodnutého nájmu
Vrátenie vozidla
 • Vozidlo musí byť vrátené čisté, s prihliadnutím k obvyklému opotrebovaniu. Napríklad: bez trhlín, škrabancov, špinavých škvŕn, nesmú v ňom zostať odpadky. Vo vozidlách je prísny zákaz FAJČIŤ ! Pokiaľ sa tak nestane, bude účtovaný poplatok za umytie a vyčistenie vozidla, ktorý posúdime individuálne. Vozidlo je nájomca povinný vrátiť s takým obsahom pohonných hmôt v nádrži, s akým bolo vozidlo prevzaté v okamžiku výpožičky.
 • Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je od 100,- €. Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je od 500 € (podľa typu vozidla). Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 150 €. Poplatok za fajčenie vo vozidle 75€. Poplatok za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je 50€. Ceny sú uvedené s DPH.

Nájomná zmluva a všeobecné zmluvné podmienky